• oktober-70

  oktober-70

 • Friti_Johanes_dec-16

  Friti_Johanes_dec-16

 • oktober-122

  oktober-122

 • Johannesgaarden_boerneghaven-20

  Johannesgaarden_boerneghaven-20

 • Friti_Johanes_dec-6

  Friti_Johanes_dec-6

 • oktober-83

  oktober-83

 • oktober-55

  oktober-55

Følgebrev til tilsynsrapporter

Nørrebro d. 28.6.2019

Kære nuværende og kommende forældre

Indledningsvis: Læs gerne denne tekst, inden du læser tilsynsrapporterne. En tekst hvor jeg skriver lidt om nogle tanker og selve tilsynet.

Tv-udsendelsen ”Daginstitutioner bag facaden”, der blev sendt på TV2 i maj, var en rystende og dybt chokerende oplevelse for alle, der havde mod til at se den. Personligt blev og er jeg forstemt på børns og familiers vegne over drejningen fra oplevelsen af trygt at kunne aflevere sit barn i en daginstitution til det direkte modsatte.

En efterfølgende hurtig Borgmester-beslutning betød, at alle institutioner skulle lægge deres tilsynsrapport på hjemmesiden. Tror desværre dog, at borgmesteren i skyndingen glemte, at der stilles andre krav til kommunikationen og formidlingen, når rapporter skal være offentlige tilgængelige. Derfor har jeg skrevet denne tekst.

Uagtet hvad, så handlede dokumentaren ikke kun om institutioner med røde smileys, men også om de prioriteringer og vilkår, der er på området.

En udsendelse som ”Daginstitutioner bag facaden” giver grund til at reflektere over egen praksis og arbejdet med bl.a. tilknytning og relationer. Vi varetager et kæmpe ansvar, når I afleverer jeres børn til os, og vi skal selvfølgelig gøre os max umage med at forvalte dette ansvar. Vi har høje ambitioner på børnenes vegne, og vi arbejder seriøst med tilknytning og relationer samt en masse andre væsentlige parametre.

Min store drøm og forhåbning er, at vi trods de seneste års besparelser kan opretholde det ambitiøse og faglige niveau samt den kærlighed, vi har til pædagogik i hele Sankt Johannes Gården, og at vi kan holde på de super dygtige medarbejdere, vi har.

Vores nuværende forældre er ikke utrygge ved at aflevere deres vigtigste lille menneske i vores institution. Læs evt. et par af de udsagn, som forældre skrev til os i dagene efter udsendelsen - de findes her på siden.

De fleste af vores nye og kommende familier har valgt Sankt Johannes Gården, fordi de har hørt nogle positive fortællinger om os.

Eksempelvis: ”Det skulle være ligesom at få en mental krammer, når man kommer ind ad døren eller ind på stuen” eller ”Har hørt, at den omsorg, I har for børnene, er noget særligt”. Øj,- jeg bliver som leder glad og stolt, når nye/kommende forældre refererer sådan.

Lidt om tilsynet:
Et tilsyn er til for at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med jeres børn. Alt sammen fint og nødvendigt. Et særligt tilsynskoncept skulle gerne medvirke til en vis form for ensartethed i tilsynene og efterfølgende rapporter. Dette er dog ikke tilfældet i de to seneste tilsynsrapporter, vi har lagt op. Der er væsentlig forskel i de to rapporters tone og måde at skrive sig ind i de forskellige kategorier på.

Der arbejdes fra Børne/Ungeforvaltningens (BUF) side på at komme tættere på ensartethed, og der er lavet nye tiltag i forhold til skærpet tilsyn og handleplaner for de institutioner, de vurderer, har behov for dette.

Jeg har bl.a. været til et møde med andre ledere og direktøren Tobias Stax for BUF. Her blev vi præsenteret for ovennævnte, og han var sammen med os ledere skeptisk ved, at der bliver brugt farver som koder tilsynet, da de forfladiger den egentlige mening med tilsynet. Vi drøftede derfor, at fx gul, som er tilpasning af indsats, skal ses som kommende udviklingsperspektiver. Tobias betonede, at BUF udelukkende tænker tilsynet som en måde at give os nogle pejlinger på, hvor vi skal have fokus og udvikle indsatser i de enkelte institutioner og i hele København. Han gav udtryk for, at vi i institutionerne helst skulle svinge mellem de tre forskellige kategorier, da vi imens vi har særligt fokus på nogle indsatser nødvendigvis må have mindre fokus på andre indsatser og dermed skifte kategori ind imellem.

Vi har som skrevet valgt at lægge de to seneste tilsynsrapporter op, da de er meget forskellige i indhold og skrivemåde. Både bestyrelsen for hele institutionen og forældrerådet for børnehaven har læst begge rapporter og er enige i denne betragtning. Vi har desværre ikke haft kultur for, at forældreråd eller bestyrelsen har kommenteret tilsynsrapporterne, men det vil vi ændre fra næste tilsyn i november 2019 og har etableret en procedure for dette. Ved sidste tilsyn deltog to forældre, som begge bidrog med oplevelser, observationer og synspunkter, men ingen af deres input er nævnt i tilsynsrapporten 2018, hvilket vi undrer os over. Næste pædagogiske tilsyn er den 13. november 2019.

Jeg har endvidere haft en anden pædagogisk konsulent til at læse rapporten fra 2018, som vi oplever mindre læsevenlig, og hun forstod knap indholdet. Jeg har også været omkring ledelsen på vores lokale Børne/Ungeforvaltning som erkender, at det er en udfordring med manglende ensartethed, og det fokus vi som institutioner så skal vælge.

Et tilsyn er målt ud fra 6 pejlemærker:
Sociale relationer, Inklusion og fællesskab, Sprogindsatsen, Forældresamarbejde/forældrepartnerskab, Sammenhænge og overgange, Pædagogiske metoder og refleksioner

Vurderingerne laves ud fra en tre-punkt skala med følgende kategorier:

1. Behov for en ny/ændret indsats
2. Tilpasning af indsats
3. Vedligeholdelse af indsats

I tilsynet 2017 og 2018 blev vi vurderet til følgende:

 • Sociale relationer – voksen/barn kontakt
 • Vedligeholdelse af indsats 2017
 • Tilpasning af indsats 2018
 • Inklusion og fællesskab
 • Tilpasning af indsats 2017 og 2018
 • Sprogindsats
 • Tilpasning af indsats 2017 og 2018
 • Forældresamarbejde
 • Vedligeholdelse af indsats 2017 og 2018
 • Sammenhæng og overgange
 • Vedligeholdelse af indsats 2017 og 2018
 • Krav om refleksion og systematik i den pædagogiske praksis
 • Tilpasning af indsats 2017 og 2018

Vi har på den baggrund bl.a. arbejdet med nogle af følgende punkter:

 • Hele institutionen har arbejdet med BOB (børn og bevægelse). Vi har alle deltaget i længere forløb med BOB-konsulenter. Udgangspunktet for div. bevægelseslege er inklusion, fællesskab og naturligvis styrkelse af motorikken.

 • Vi har også i hele huset arbejdet med læringsrum og miljøer. Emnet har været tema både på vores fælles personalemøder og på afdelingsmøder. Vi har brugt to dage på at arbejde med den fysiske indretning, så børnene lettere kan overskue, hvad man kan lave i de forskellige rum, og vi arbejder kontinuerligt med, hvordan vi bedst muligt understøtter børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring i det psykiske rum.

 • I børnehaven har vi gennem noget tid haft fokus på, hvordan vi i endnu højere grad kan tilbyde børnene flere af de samme oplevelser, læringsrum, at blive en god ”leger” og vigtigst, - at blive mødt relativt samstemt af de voksne. Vi har eksempelvis alle læst publikationen fra evalueringsinstituttet ”Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø” (du kan finde den her på siden). Til læsningen følger en ”hjemmelavet” refleksionsguide med, og vi drøfter løbende indholdet i forhold til vores egen praksis.

 • I børnehaven har vi ekstra fokus på ”legevoksenfunktionen” Her skal bl.a. sproget, de replikker og ordspil der benyttes, understøtte både legen og i høj grad give børnene redskaber til at kunne deltage i og bidrage til legefællesskaber.

 • Fritidshjemmet og klubben skal igennem et aktionslæringsforløb med start i september 2019, omkring samspil og relationer børn og voksne imellem.
  Fokus for hele institutionen de kommende år er systematisk evaluering, mere systematik i inddragelse af børneperspektivet og en mere ensartet forståelse samt praksis af kvalitet i relationen og interaktionerne mellem børn og voksne.

I er altid mere end velkomne til at besøge os – og se og høre, hvordan vi arbejder med alt dette i praksis.

Mere information
Kontakt mig/os endelig, hvis du har noget, du gerne vil høre mere om eller blot drøfte.

Du kan også kontakte en af de nuværende forældre, hvis I vil høre lidt om deres oplevelse af at være familie her hos os. I kan finde listen nederst i dette dokument.

Mail: Tlf: 3026 4808

Mange hilsener, Henriette Karlsen, leder

 

Tilsynsrapport og følgedokumenter

Tilsynsrapport 2017 (pdf-fil)

Tilsynsrapport 2018 (pdf-fil)

Forældrekommentarer (pdf-fil)

Telefonliste til forældre

 

Kontakt Johannes gården

Sankt Johannes Gårdens Integrerede børne og ungeinstitution

Blegdamsvej 1B
2200 Kbh. N
Skriv email til os

Børnehave: 3539 0975 
Fritidshjem: 3539 0976
Klub: 3539 0974

Kontoret: 3026 4808

 

Samspil og relationer

I dybden med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Børne- og Socialministeriet.