• oktober-98

  oktober-98

 • oktober-63

  oktober-63

 • oktober-99

  oktober-99

 • oktober-95

  oktober-95

 • Klubben-aften-22

  Klubben-aften-22

 • oktober-79

  oktober-79

 • oktober-126

  oktober-126

Om Klubben

Velkommen til fritidsklubben!

I klubben modtager vi børn fra primært Sankt Ansgar og Nørrebro Lilleskole. Og da der er frit klubvalg, modtager vi naturligvis også børn fra andre skoler.   

Klubbens pædagogiske arbejde

Overgangen fra fritidshjem til klub kan være en ordentlig omgang i et barns liv.

Til trods for at børnene virkelig ser frem til den øgede frihed, der er forbundet med at gå i klub, overraskes de fleste i forhold til at skulle håndtere denne frihed og den nye kultur i klubben. Derfor arbejder vi med en særlig modtagelse og struktur når vi modtager nye klubbørn 1. maj hvert år. Vi har erfaring med at denne struktur skaber en større tryghed for både børn og forældre. Du kan høre mere om dette, når du/I kommer på det første besøg i klubben.

Positiv trivsel og godt børneliv
Som ansat i Sankt Johannes Gårdens Fritidsklub er vores fokus først og fremmest at sikre sig at alle klubmedlemmer er i positiv trivsel og har et godt børneliv. Det sikrer vi os ved at have fokus på at alle børn har en relation til enten én - eller flere af de voksne i klubben. Som redskab bruger vi MATRX-modellen, hvor vi gennemgår alle børnene - og derefter hurtigt kan lave en handleplan, hvis ingen voksne har kendskab til barnet. Dette sker på vores ugentlige personalemøde hvor vores primære fokus er pædagogiske aktiviteter og børnenes trivsel.

Medindflydelse og ansvar
Meget af klubbens pædagogiske arbejde har fokus på at få børnene til at tage ansvar og deltage i aktiviteterne på klubben. Vi prøver bl.a. ved børnemøder og løbende samtaler med børnene at sikre os at børnene har en oplevelse af at have medindflydelse på klubbens aktiviteter. F.eks. skal de være med til at handle, lave mad, rydde op og selv stå for planlægningen af en fælles leg til aftenspisning om mandagen. Den voksnes rolle er her at sætte en ramme så børnene føler sig motiverede og trygge nok til at tage ansvaret. Hele den proces sker gennem nærvær og et tæt kendskab til det enkelte barn.

Praktisk info om klubben

Praktisk information om indmelding, betaling og KbhBarn.

Indmeldelse
Børnenes skal skrives op til klubben gennem den kommunale pladsanvisning.
I kan følge dette link, der guider så langt det er muligt: https://www.kk.dk/fritidsklub  - klubben hedder Sankt Johannes Gården.

Pris
Det koster 454 kr. om måneden at gå i klubben.

Madkort og aktivitetskort
I klubben er der madkort og aktivitetskort, for madkortet kan børnene købe ”dagens ret” for
5 kroner og for aktivitetskortet kan børnene lave forskellige kreative aktiviteter på vores værksted.

I kan sætte penge ind på kortene ved overføre til følgende konto, husk at notere jeres børns navn og klasse:

Reg nr: 5501, Konto nr: 0109115150

Udmeldelse
Udmelding sker via pladsanvisningen. Gå ind på borger.dk og videre ad den vej. 

– Vi sætter stor pris på at vide hvorfor dit barn ønsker at afbryde sit medlemskab - da vi altid prøver på at forbedre og udvikle os.

Hverdagen i klubben

Klubbens dagligdag tager udgangspunkt i de unges trivsel, medbestemmelse og lokalområdets tilbud.

Vi forsøger så vidt at ramme både de brede interesserer, f .eks. boldspil i salen og de lidt smallere rollespil ved bord. Der er muligheder for at kunne være kreativ og have kreative processer med mange forskellige materialer, og hvis man har lyst kan dagen indeholde medieaktiviteter i form af computerturneringer, "wiispil, eller lade sig opsluge af processen omkring filmskabelse.

Vi tilbyder også forskellige former for spil, og det er muligt at finde en mindre hyggekrog og hænge ud med venner og veninder under mindre forhold.

I Sankt Johannes Gårdens klub har vi en del plads. Både indendørs og udendørs.

Klubbens hjerte er vores køkken
Her er der mulighed for at sidde med vennerne efter skole eller en voksen og spise en af de daglige nybagte boller - eller resten af madpakken. Man kan også spille spil eller hænge ud med vennerne. 

Lige overfor køkkenet er vores velbesøgte computerrum. Her er der opstillet 6 computere som de unge melder sig til at spille på for en ½ time ad gangen. Der er ligeledes computere i den anden ende af klubben, i Multirummet, hvor du iøvrigt kan spille Wii, brætspil mv. I samme ende af huset er vores dejlige Krea, samt hyggerummet og legerummet. 

Når man kommer i klub kommer man naturligt igennem "cafeen" - stedet hvor børnene/de unge kan orientere sig om ugens aktiviteter via en oversigtstavle, og det er også her de skal krydse sig ind via Ipaden. I "caféen" kan man også slænge sig i sofaen og hygge, eller læse tegneserier o.a.

Vi har dagligt adgang til en lille sal, hvor vi bl.a. spiller bordtennis, og en meget stor sal hvori der foregår forskellige aktiviteter; teater, dans, høvdingebold, hocky, fodbold, splat osv.

I kælderetagen har vi musik-rum og "Grov-kreaværksted".

Vi har mulighed for at lege og spille fx. rundbold på det store areal rundt om kirken. Derudover har vi "Hullet", hvor der spilles mange forskellige kampe.

Der er massere af muligheder for leg og andre udfoldelser i klubben - det er kun fantasien der sætter grænser.

Kontakt og åbningstider klubben

Klubbens åbningstider

Klubben har åbent hver dag mandag - torsdag fra kl. 12.00 til kl. 17.30. Fredage lukker vi kl. 17.00.

Aften-klub og udvidet åbning
Flere dage om ugen laver vi aftenklub, hvor vi laver særlige aktiviteter, så her lukker vi først kl. 19.30. Man må dog kun blive på klubben hvis man er tilmeldt den pågældende aftens aktivitetet.

Udvalgte dage har vi længere åbningstider i forbindelse med arrangementer, det kunne f.eks. være klubfester eller andre traditionsbunde aktiviteter, Halloween, sommerfest, julearrangement eller lign.

Ferietid og lukkedage
I skoleferierne åbner klubben fra kl. 08.30 og lukker kl. 17.00. Hvis behovet er der, er det muligt for klubbens børn og unge at møde fra kl. 7 i fritidshjemmet.

Lukkedage i 2024
26 og 27. marts
10. maj
5. juni
9 sept
24, 27, 30 og 31. december
 

Kontaktoplysninger
Sankt Johannes Gårdens Klub
Blegdamsvej 1B
2200 Kbh. N
Skriv email til os
Tlf: 9394 0974

Aktiviteter i klubben

 • Alle former for boldspil
 • Musik, band, rap og instrument -undervisning
 • Krea og syværksted
 • Rollespil og Liverollespil
 • Madlavning og Bagning
 • Bordtennis
 • Skateboard og rulleskøjter
 • Brætspil
 • Madlavning 
 • Div. turneringer
 • Aften-åbent 3 gange om ugen
 • ture ud af huset, feks. svømmehal, parcourbane, skaterbanen
 • Hygge i køkkenet, hvor der altid er en voksen
 • Stort udeareal