• oktober-98

  oktober-98

 • oktober-63

  oktober-63

 • oktober-99

  oktober-99

 • oktober-95

  oktober-95

 • Klubben-aften-22

  Klubben-aften-22

 • oktober-79

  oktober-79

 • oktober-126

  oktober-126

Klubbens pædagogiske arbejde

Overgangen fra fritidshjem til klub kan være en ordentlig omgang i et barns liv.

Til trods for at børnene virkelig ser frem til den øgede frihed, der er forbundet med at gå i klub, overraskes de fleste i forhold til at skulle håndtere denne frihed og den nye kultur i klubben. Derfor arbejder vi med en særlig modtagelse og struktur når vi modtager nye klubbørn 1. maj hvert år. Vi har erfaring med at denne struktur skaber en større tryghed for både børn og forældre. Du kan høre mere om dette, når du/I kommer på det første besøg i klubben.

Positiv trivsel og godt børneliv
Som ansat i Sankt Johannes Gårdens Fritidsklub er vores fokus først og fremmest at sikre sig at alle klubmedlemmer er i positiv trivsel og har et godt børneliv. Det sikrer vi os ved at have fokus på at alle børn har en relation til enten én - eller flere af de voksne i klubben. Som redskab bruger vi MATRX-modellen, hvor vi gennemgår alle børnene - og derefter hurtigt kan lave en handleplan, hvis ingen voksne har kendskab til barnet. Dette sker på vores ugentlige personalemøde hvor vores primære fokus er pædagogiske aktiviteter og børnenes trivsel.

Medindflydelse og ansvar
Meget af klubbens pædagogiske arbejde har fokus på at få børnene til at tage ansvar og deltage i aktiviteterne på klubben. Vi prøver bl.a. ved børnemøder og løbende samtaler med børnene at sikre os at børnene har en oplevelse af at have medindflydelse på klubbens aktiviteter. F.eks. skal de være med til at handle, lave mad, rydde op og selv stå for planlægningen af en fælles leg til aftenspisning om mandagen. Den voksnes rolle er her at sætte en ramme så børnene føler sig motiverede og trygge nok til at tage ansvaret. Hele den proces sker gennem nærvær og et tæt kendskab til det enkelte barn.

Om Klubben

Typiske aktiviteter i Klubben

 • Alle former for boldspil
 • Musik, band, rap og instrument -undervisning
 • Krea og syværksted
 • Rollespil og Liverollespil
 • Madlavning og Bagning
 • Bordtennis
 • Skateboard og rulleskøjter
 • Brætspil
 • Madlavning 
 • Div. turneringer
 • Aften-åbent 3 gange om ugen
 • ture ud af huset, feks. svømmehal, parcourbane, skaterbanen
 • Hygge i køkkenet, hvor der altid er en voksen
 • Stort udeareal

Kontakt Klubben

Kontaktoplysninger
Sankt Johannes Gårdens Klub
Blegdamsvej 1B
2200 Kbh. N
Skriv email til os
Tlf: 3539 0974