• oktober-79

  oktober-79

 • oktober-102

  oktober-102

 • oktober-84

  oktober-84

 • oktober-113

  oktober-113

 • oktober-122

  oktober-122

 • oktober-118

  oktober-118

 • oktober-83

  oktober-83

 • oktober-95

  oktober-95

 • oktober-111

  oktober-111

 • oktober-105

  oktober-105

Om fritidshjemmet

Velkommen til Sankt Johannes Gårdens Fritidshjem. Verdens bedste fritidshjem med verdens bedste børn og forældre - og verdens bedste medarbejdere.

På Sankt Johannes gården modtager vi børn fra Sankt Ansgar Skole.

Lukkedage 2023, åbningstider og forældrebetaling
Tryk på linket og bliv klogere.


Anerkendende tilgang

På fritidshjemmet arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang til hinanden, vi respekterer individet og værdsætter forpligtende fælleskaber højt.

Vi har både pædagogiske aktiviteter, hvor der er pædagogiske teorier og praksis i spil, og aktiviteter, som udspringer af "fordi det er sjovt".

Vi arbejder med og udfra medbestemmelse og børnenes ideer som udgangspunkt for hverdagen.

En GOD DAG på vores fritidshjem er en dag, hvor vi lærer noget, hvor vi griner sammen, hvor vi oplever noget vi ikke har prøvet før - eller når noget netop er genkendeligt fordi vi har prøvet det tit.

En GOD DAG er når vi ved at vi betyder noget godt for hinanden, og når vi glæder os til at komme igen i morgen.

Det er vigtigt for os alle, at vi kender jer og jeres børn, at I kender os og at I er trygge i vores rammer.

Velkomstfolder til nye børn og forældre finder I her:
Side 1 
og Side 2 

Fritidshjemmets hverdag

Når børnene har fri fra skole er det fritidshjemstid. Det har de mindste klasser kl 12.50-13.00 (undtagen torsdag), og de større klasser lidt senere 13:45.

De mindste klasser
0. og 1. klasse, bliver hentet på skolen af fritidshjemmets pædagoger, og så følges vi ad i mindre grupper til fritidshjemmet. Inden vi kommer på fritidshjemmet taler vi om dagen og hvilke tilbud der er idag. 

De to store klasser
2. og 3. klasse, går selv på fritidshjemmet, sammen med et par kammerater fra deres klasse eller årgang. 

Sådan forløber dagen
Når børnene ankommer til fritidshjemmet, lægger de deres ting i garderoben, vasker hænder og kommer hen til vores "FLYVER", krydser sig ind på Famly og siger goddag. Det er vigtigt at vi får sagt goddag til hinanden og kigger hinanden i øjnene, så vi kan se hvordan det enkelte barn har det inden dagen på fritidshjemmet går i gang.

Herefter starter der forskellige aktiviteter i huset. Nogle er planlagte forløb for en fast gruppe i et fast tidsrum. Nogle aktiviteter er mere lystbetonede og udspringer af børnenes ideer, andre aktiviteter har børnene meldt sig til for en periode.

I løbet af dagen serveres der "samling" - et let mellemmåltid. 

Sidste på eftermiddagen er der oprydning i takt med at børnene bliver hentet eller går hjem selv, og vi takker farvel for idag kl. 17.

"Vi ved, at vi har haft en god dag, er når vi glæder os til at komme igen i morgen."

 

Goddag og farvel
På Johannesgården vægter vi, at man siger goddag og farvel til hinanden højt. Det er vigtigt at vi ved, hvem der er i huset og hvordan de har det. Derfor siger alle goddag og farvel til flyveren. 

Relationer
Hos os er relationerne til hinanden yderst vigtige. Det er vigtigt, at vi alle har nogle mennesker omkring os, som vi kan lide - og som gensidigt kan lide os.

Vi er bevidste om, at alle ikke kan være lige gode bedstevenner, men at vi som minimun er kammerater, der behandler hinanden ordenligt og med respekt.

Når relationerne er stærke kan vi bedre modstå og håndtere de bump på vejen, som livet byder os. Derfor er det vigtigt, at vi bakker hinanden op - også selvom man ikke selv er i fokus. Vi arbejder ud fra en tese om, at vi aldrig kan stå alene, og vi alle er noget i kraft af hinanden.

Derfor er det også vigtigt, at I som forældre hjælper jeres børn med at bakke op om fællesskabet i forskellig form. F.eks. har det stor betydning, at jeres barn deltager i den planlagte tur - også selvom han/hun "ikke lige gider", da det styrker vores fællesskab.

Forældrekaffe
For os er det også vigtigt, at vi har en god kontakt til jer forældre og evt. bedsteforældre. Det gør, at vi bedre kan arbejde sammen om at skabe en så god en hverdag for jeres barn, og at vi sikrer at vi ved nok om jeres liv, så vi kan bakke op om måden hvorpå I lever.

Når vi har forældrekaffe er det typisk en fredag, ca. hver 4. uge. Vi sætter et par kander kaffe over, og så hjælper I forældre med til at sørge for jer og hinanden, når vi har drukket de første par kander.

Vores tanke omkring forældrekaffe er, at det er en mere uformelt "rum", hvor I har mulighed for at tale med hinanden på tværs af klasser og årgange. Det er også en unik mulighed for, at vi kan høre løst og fast om, hvad der rører sig i jeres liv i øjeblikket, og for at I kan tale med en medarbejder, som I måske ikke så ofte taler med.

Traditioner
I Johannesgårdens fritidshjem har vi flere traditioner:

Vi afholder sommerfest med boder og optræden, julemarked med Luciaoptog og julemand, og indimellem er der kirkeløb og en årlig hockeyturnering. Vi har en lang tradition for at afholde forældrekaffe og afslutningsfester for 3. klasserne, når de stopper på fritidshjemmet for at starte i klub. Vi deltager i lokalområdets fodboldturneringer med andre fritidshjem, hvor børnene ofte møder venner fra deres børnehaver og gårdene.

Vi kigger gerne på om vores traditioner er en kedelig "vi-plejer-ting" eller om det stadig er noget der tilfører værdi for os, jer og ikke mindst børnene. Vi tilføjer gerne nye aktiviteter eller arrangementer, der med tiden kan blive til en del af vores traditioner. Pr. januar 2021 arbejder vi f.eks. på at få stablet turneringer i tennis, bordtennis og brætspil på benene.

Årshjul
Vi arbejder ud fra et overordnet årshjul i Johannesgården. Vi arbejder samtidig med planlægning af aktiviteter kvartalsvis, idet vi på den måde i højere grad kan tage højde for uforudsete ting, aktuelle behov hos børnene og muligheder, der opstår omkring os.

Ture ud af huset
Det er vigtigt for os, at vi dagligt har en gruppe børn, som tager afsted på tur. Vores formål er, at præsentere børnene for lokalområdet og de muligheder for udeliv, der findes i byen. Ud over dette, så giver nye "fysiske arenaer" børnene mulighed for at etablere nye legekonstellationer, udvikle andre kompetencer end hjemme - og så er det fedt at få nogle oplevelser sammen med børnene i mindre grupper.

Samling
På fritidshjemmet tilbyder vi hver dag et mellemmåltid i løbet af eftermiddagen. Ofte er "samling" en børnestyret aktivitet, hvor et par børn har ansvaret for at uddele mad til deres kammerater (med en medarbejder på sidelinjen).

 

Forældresamarbejde

På Johannes Gårdens Fritidshjem vægter vi at have et højt niveau, når det kommer til forældresamarbejdet.

Vi gør meget ud af at bruge jeres viden omkring barnet, når vi taler om udvikling og trivsel, og jeres opbakning i forhold til vores institution betyder meget for os, og vores arbejde med og omkring barnet.

Vi glæder os over at forældrene i vores institution kan lide at komme hos os, giver sig tid til at drikke en kop kaffe hernede når der hentes børn, og deltager i vores årlige arrangementer.

Kontaktpædagog
Børnene får en kontaktpædagog som følger dem i tiden på fritidshjemmet, og denne opnår ofte en meget god og vigtig kontakt til forældrene, og et givtigt kendskab til famlien igennem de 4 år børnene går her.

Vi forsøger at arbejde respektfuld og uden fordomme, og vi tilstræber os på at ikke være berøringsangste og konfliksky i forhold til svære emner, men påråber os samtidig retten til at kunne formidle de sjove, gode, skøve oplevelser fra dagligdagen tillige.

Samspil med jer forældre
Vi forventer af jer, at I holder os opdateret i forhold til begivenheder eller situationer der har indvirkning på dit barns trivsel, således at vi, i fællesskab og gensidigt, kan støtte op om de ting der sker i barnet liv, eller give en ekstra hjælpende hånd, hvis der er behov.

I løbet af den tid man har barn i fritidshjemmet tilbydes man en trivselsamtale efter ca 3 mdr, og herefter en samtale om året efter behov. Opstår der imellem de planlagte samtaler behov for at tale sammen yderligere, er det muligt at lave en aftale med de medarbejdere der kender barnet bedst (kontaktpædagogen).

Fysiske rammer

På Johannes Gården Fritidshjem har vi dagligt adgang til en stor sal, et træværksted, flere forskellige hobbyrum, kreative værksteder, udendørs multihus med muligheder for at lave bål, musiklokale og forskellige stuer på fritidshjemmet.

Siden sommeren 2020 har vi organiseret os sådan, at de yngste børn - 0. og 1. klasse - har til huse i stueetagen, mens 2. og 3. klasserne "bor" i vores lokaler på 1. sal.  

I stueetagen findes stue 1, 2 og 3 samt værkstedet, mens 1. salen rummer stue 4, køkken-alrum samt Lille Sal. I vores organisering betræber vi os på, at alle børn har adgang til at bruge de forskellige stuers særlige muligheder. Fx. at de ældste børn får adgang til fx.træværkstedet, mens de yngste er på tur.     

Der er forskellige aktiviteter tilknyttet de forskellige stuer:

Stue 1 samt stue 1's lille rum 
På stue 1 kan børnene lege rollelege, Vi har en lang række forskelligt slags legetøj, som vi tager i brug, når vi leger med børnene og herigennem øver deres sociale kunnen. På stuen har vi også forskelligt kontruktions-legetøj, såsom Geomac. I stue 1's lille rum har vi indrettet en dukkekrog. 

Stue 2
Her har vi en læse- samt spillestue. Stuen rummer en stor sofa, hvor børnene slænger sig og læser bøger og ellers er der mulighed for at spille spil.  

Stue 3 og stue 3's lille rum
Stue 3 er indrettet som et kreativt rum, hvor børnene kan lave forskellige kreative aktiviteter såsom papirklip, stofmaling, planteværksted osv.

Stue 3's lille rum er sammen med børnene blevet udformet til en eventyrlig skov. Stue 3's lille rum kan børnene låne til at lege forskellieg fantasilege.  

På gangen har vi et bordfodbold og små garderoberum, hvori man kan lege. Endvidere har vi en legeplads med fokus på rollelege, en fodboldbane og en kæmpe græsplæne, hvor vi ofte laver fælleslege for alle. Ved garderoben er vores "flyverstation" hvor børnene krydser sig ind og ud. På opslagstavlen overfor køkkenet kan man følge med i hvilke aktiviteter der er planlagt for måneden.

Stue 4
Er et rum, der rummer flere muligheder for børnene. På stue har vi fritidshjemmets eneste playstation, vi spiller spil, læser bøger og Anders And blade. 

Køkken-alrummet
I køkkenet bliver dagens lette måltid serveret. Køkkenet bliver ofte omdannet til en restaurant, hvor børnene agerer kokke og tjenere og på den måde bliver dagens måltid serveret i en stor rolleleg.   

Lillesal
I vores lille sal spiller vi ofte bordtennis og laver fælleslege. 

Musiklokale
I kælderen findes vores musiklokale, som vi deler med klubben

Storesal
I Storesal har vi mulighed for at spille boldspil, lave samarbejdslege og benytte scenen til udklædning og "improviserede forestillinger".

Værksted i kælderen
I kælderen ligger vores krea-male-værksted, som vi på skift besøger med forskellige børnegrupper.

Vi har hjerterum til alle, og i vores institution er der højt til loftet.

Kontakt og åbningstider fritidshjem

Kontaktoplysninger

Sankt Johannes Gårdens Fritidshjem
Blegdamsvej 1B
2200 København N
Skriv email til os
Tlf. 0. & 1. klasse: 3539 0976
Tlf. 2. & 3. klasse: 9398 0976
Tlf. leder: 3539 0976 

Åbningstider

Sankt Johannes Gårdens Fritidshjem har åbent dagligt mellem kl. 12 og kl. 17, mandag til fredag.

Ferieperioder
I skolens ferie har fritidshjemmet åbent fra kl. 7.00 - 17.00. Forældre skal registrere ønsket pasningsbehov minimum 3 uger før pågegyndt ferieperiode. 

Antal lukkedage i 2023: 9 lukkedage
3., 4., og 5. april 2023
19. maj 2023
5. juni 2023
27., 28., og 29. december 2023

Aktiviteter på fritidshjemmet

 • Spil, tegnemuligheder, lego, bordfodbold
 • Rolle - samt regellege
 • Udklædning og optræden
 • Lege i salen
 • Træværksted
 • Forskellige kreative aktiviteter og forløb
 • Madlavning
 • Sal - aktiviteter
 • Legepladslege og fællesleg
 • Bålaktiviteter i multihytten på legepladsen
 • Skovstratego
 • Yoga og afslapning
 • Musik og sang 
 • Ture i lokalområder