Godt at vide om Fritidshjemmet

Famly

Vi er brugere af Famly, et elektronisk værktøj kommunen har valgt.

I Famly findes stamkort, og muligheder for at melde barnet syg eller på ferie. Det er også her igennem at I modtager klubbens ugemail, invitationer til aktiviteter og andet godt.

Vigtigt at du tilmelder dig
Ved indmeldelse af jeres barn, beder vi om jeres mail, så vi kan invitere jer til klubbens Famly. Vi beder jer efterfølgende, at oprette jer i systemet og bruge det aktivt, da det letter vores hverdag.

Ved problemer, kan I kontakte Famly her https://www.famly.co/da-support

Goddag og farvel
På Johannesgården vægter vi, at man siger goddag og farvel til hinanden højt. Det er vigtigt at vi ved, hvem der er i huset og hvordan de har det. Derfor siger alle goddag og farvel til flyveren. 

Relationer
Hos os er relationerne til hinanden yderst vigtige. Det er vigtigt, at vi alle har nogle mennesker omkring os, som vi kan lide - og som gensidigt kan lide os.

Vi er bevidste om, at alle ikke kan være lige gode bedstevenner, men at vi som minimun er kammerater, der behandler hinanden ordenligt og med respekt.

Når relationerne er stærke kan vi bedre modstå og håndtere de bump på vejen, som livet byder os. Derfor er det vigtigt, at vi bakker hinanden op - også selvom man ikke selv er i fokus. Vi arbejder ud fra en tese om, at vi aldrig kan stå alene, og vi alle er noget i kraft af hinanden.

Derfor er det også vigtigt, at I som forældre hjælper jeres børn med at bakke op om fællesskabet i forskellig form. F.eks. har det stor betydning, at jeres barn deltager i den planlagte tur - også selvom han/hun "ikke lige gider", da det styrker vores fællesskab.

Forældrekaffe
For os er det også vigtigt, at vi har en god kontakt til jer forældre og evt. bedsteforældre. Det gør, at vi bedre kan arbejde sammen om at skabe en så god en hverdag for jeres barn, og at vi sikrer at vi ved nok om jeres liv, så vi kan bakke op om måden hvorpå I lever.

Når vi har forældrekaffe er det typisk en fredag, ca. hver 4. uge. Vi sætter et par kander kaffe over, og så hjælper I forældre med til at sørge for jer og hinanden, når vi har drukket de første par kander.

Vores tanke omkring forældrekaffe er, at det er en mere uformelt "rum", hvor I har mulighed for at tale med hinanden på tværs af klasser og årgange. Det er også en unik mulighed for, at vi kan høre løst og fast om, hvad der rører sig i jeres liv i øjeblikket, og for at I kan tale med en medarbejder, som I måske ikke så ofte taler med.

Traditioner
I Johannesgårdens fritidshjem har vi flere traditioner:

Vi afholder sommerfest med boder og optræden, julemarked med Luciaoptog og julemand, og indimellem er der kirkeløb og en årlig hockeyturnering. Vi har en lang tradition for at afholde forældrekaffe og afslutningsfester for 3. klasserne, når de stopper på fritidshjemmet for at starte i klub. Vi deltager i lokalområdets fodboldturneringer med andre fritidshjem, hvor børnene ofte møder venner fra deres børnehaver og gårdene.

Vi kigger gerne på om vores traditioner er en kedelig "vi-plejer-ting" eller om det stadig er noget der tilfører værdi for os, jer og ikke mindst børnene. Vi tilføjer gerne nye aktiviteter eller arrangementer, der med tiden kan blive til en del af vores traditioner. Pr. januar 2021 arbejder vi f.eks. på at få stablet turneringer i tennis, bordtennis og brætspil på benene.

Årshjul
Vi arbejder ud fra et overordnet årshjul i Johannesgården. Vi arbejder samtidig med planlægning af aktiviteter kvartalsvis, idet vi på den måde i højere grad kan tage højde for uforudsete ting, aktuelle behov hos børnene og muligheder, der opstår omkring os.

Ture ud af huset
Det er vigtigt for os, at vi dagligt har en gruppe børn, som tager afsted på tur. Vores formål er, at præsentere børnene for lokalområdet og de muligheder for udeliv, der findes i byen. Ud over dette, så giver nye "fysiske arenaer" børnene mulighed for at etablere nye legekonstellationer, udvikle andre kompetencer end hjemme - og så er det fedt at få nogle oplevelser sammen med børnene i mindre grupper.

Samling
På fritidshjemmet tilbyder vi hver dag et mellemmåltid i løbet af eftermiddagen. Ofte er "samling" en børnestyret aktivitet, hvor et par børn har ansvaret for at uddele mad til deres kammerater (med en medarbejder på sidelinjen).

 

Om Fritidshjemmet

Typiske aktiviteter på fritidshjemmet

  • Spil, tegnemuligheder, lego, bordfodbold
  • Rolle - samt regellege
  • Udklædning og optræden
  • Lege i salen
  • Træværksted
  • Forskellige kreative aktiviteter og forløb
  • Madlavning
  • Sal - aktiviteter
  • Legepladslege og fællesleg
  • Bålaktiviteter i multihytten på legepladsen
  • Skovstratego
  • Yoga og afslapning
  • Musik og sang 
  • Ture i lokalområder

KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER FRITIDSHJEM

Kontaktoplysninger
Sankt Johannes Gårdens Fritidshjem

Blegdamsvej 1B
2200 København N
Skriv email til os
Tlf. 0. & 1. klasse: 3539 0976
Tlf. 2. & 3. klasse: 9398 0976
Tlf. leder: 3539 0976 

Åbningstider

Sankt Johannes Gårdens Fritidshjem har åbent dagligt mellem kl. 12 og kl. 17, mandag til fredag.

Ferieperioder
I skolens ferie har fritidshjemet åbent fra kl. 7.00 - 17.00. Forældre skal registrere ønsket pasningsbehov minimum 3 uger før pågegyndt ferieperiode. 

 

Antal Lukkedag i 2022: 8 lukkedage 

11., 12., og 13. april 2022

27. maj 2022

27., 28., 29. og 30. december 2022