• oktober-79

  oktober-79

 • oktober-102

  oktober-102

 • oktober-84

  oktober-84

 • oktober-113

  oktober-113

 • oktober-122

  oktober-122

 • oktober-118

  oktober-118

 • oktober-83

  oktober-83

 • oktober-95

  oktober-95

 • oktober-111

  oktober-111

 • oktober-105

  oktober-105

Godt at vide om Fritidshjemmet

KBHBARN - din elektroniske kontaktbog
Vi er brugere af Kbh Barn, et elektronisk værktøj kommunen har valgt. I Kbh Barn findes stamkort, og muligheder for at melde barnet syg eller på ferie. Det er også her igennem at I modtager fritidshjemmets ugemail, invitationer til aktiviteter og andet godt.

Vigtigt at du tilmelder dig
Vi beder oprette jer i systemet og bruge det aktivt, da det letter vores hverdag.

I finder Kbh Barn således: skriv "Kbh Forældre" i browseren, følg anvisningerne. Første gang I logger på skal I bruge jeres nem-id, derefter kan I tildele jer selv et brugernavn og en kode.

Hvis I mangler hjælp kan supporten kontaktes på 31 31 31 52.

I har også mulighed for at få hjælp på fritidshjemmet (medbring nem-id)

Forældrefolder om KbhBarn (PDF-fil)

Goddag og farvel
I JohannesGården vægter vi at man siger goddag og farvel til hinanden højt. Det er vigtigt at vi ved hvem der er i huset, og hvordan de har det. Derfor siger alle goddag og farvel til flyveren, og husker at tjekke ind og ud på Ipaden. Det er IKKE en forældreopgave, det er jeres børn der skal tjekke ind og ud.

Relationer
Hos os er relationerne til hinanden yderst vigtige. Det er vigtigt at vi dels alle har nogle mennekser omkring os som vi kan lide, og som gensidigt kan lide os.

Vi er ikke overbevidste om at alle kan være lige gode bedstevenner, men som minimun er vi kammerater der behandler hinanden ordenligt, og med respekt.

Når relationerne er stærke, kan vi bedre modstå og håndtere, de bump på vejen som livet byder os. Derfor er det vigtigt at vi bakker hinanden op, også selvom man ikke selv lige er i fokus. Vi arbejder ud fra en tese om, at vi aldrig kan stå alene, og vi alle er noget i kraft af hinanden.

Derfor er det også vigtigt at I som forældre hjælper jeres børn med at bakke op om fællesskabet i forskellig form. Feks. har det stor betydning om man er med på en tur, der er tilrettelagt, for at styrke fællesskabet, der duer det ikke at man "ikke lige gider".

Forældrekaffe
For os er det vigtigt at vi har en god kontakt til forældre og evt. bedsteforældre. Dette gør at vi bedre kan arbejde sammen om at skabe så god en hverdag for barnet, og at vi sikrer at vi ved nok om jeres liv, til at vi kan bakke op om måden hvorpå I lever.

Når vi har forældrekaffe er det typisk en fredag, ca. hver 3 uge. Vi sætter et par kander kaffe over, og så hjælper I forældre med til at løbende sørge for jer og hinanden når vi har drukket de første par kander.

Vores tanke omkring forældrekaffe er at det er en mere uformelt "rum", hvori I har mulighed for at tale med hinanden på tværs af klasser og årgange. Det er også en unik mulighed for at vi kan høre løst og fast om hvad der rører sig i leres liv i øjeblikket, og for at man kan tale med en medarbejder man måske ikke så ofte taler med.

Traditioner
I Johannesgårdens fritidshjem har vi flere traditioner:

Vi holder sommerfest, med boder og optræden, og julemarked med Luciaoptog og julemand, ind i mellem er der påskeløb i De Gamles By.

Vi har en lang tradition for at afholde forældrekaffe og afslutningsfester for 3. klasserne når de skal stoppe og starte i klub. Vi deltager i lokalområdets fodbold og hockeyturneringer, og har en stor fællesdag i Fællesparken for alle børn og voksne.

Vi kigger gerne på om vores traditioner er en kedelig "vi-plejer-ting" eller om det stadig er noget der tilfører værdi for os, jer og ikke mindst børnene. Vi tilføjer gerne nye aktiviteter eller arrangementer der kan blive nye traditioner, eller fjerner dem som ikke længere giver mening.

Årshjul
Vi har selvfølgeligt et overordnet årshjul i Johannesgården. Vi arbejder dog hellere med året kvartalsvis, idet vi på den måde i højere grad kan taage højde for uforudsete ting, eller muligheder der opstår omkring os.

Ture ud af huset
Det er vigtigt for os påfritidshjemmet at vi dagligt har en gruppe børn på ture. Vores formål er at præsentere børnene for lokalområdet og de muligheder for udeliv der findes i byen. Ud over det, så giver nye "fysiske arenaer" børnene for at lave nye legekonstellationer, udvikle på andre konpetencer end hjemme og så er det fedt at have nogle oplevelser sammen med børnene i mindre grupper.

Samling
På fritidshjemmet tilbyder vi hver dag et mellemmåltid hen over eftermiddagen. Ofte er det en børnestyret aktivitet, hvor et par børn har ansvar (med en medarbejder på sidelinjen).

 

Om Fritidshjemmet

Typiske aktiviteter i fritidshjemmet

 • Boldspil i salen
 • Bålaktiviteter i multihytten på legepladsen
 • Ture i lokalområdet
 • Forskellige kreative aktiviteter
 • Træværksted
 • Udklædning
 • Yoga
 • Spil, tegnemuligheder, lego, bordfodbold 

Kontakt Fritidshjemmet

Kontaktoplysninger for fritidshjemmet.

Sankt Johannes Gårdens Fritidshjem
Blegdamsvej 1B
2200 Kbh. N
Skriv email til os

telefon3539 0976