Forældresamarbejde

På Johannes Gårdens Fritidshjem vægter vi at have et højt niveau, når det kommer til forældresamarbejdet.

Vi gør meget ud af at bruge jeres viden omkring barnet, når vi taler om udvikling og trivsel, og jeres opbakning i forhold til vores institution betyder meget for os, og vores arbejde med og omkring barnet.

Vi glæder os over at forældrene i vores institution kan lide at komme hos os, giver sig tid til at drikke en kop kaffe hernede når der hentes børn, og deltager i vores årlige arrangementer.

Kontaktpædagog
Børnene får en kontaktpædagog som følger dem i tiden på fritidshjemmet, og denne opnår ofte en meget god og vigtig kontakt til forældrene, og et givtigt kendskab til famlien igennem de 4 år børnene går her.

Vi forsøger at arbejde respektfuld og uden fordomme, og vi tilstræber os på at ikke være berøringsangste og konfliksky i forhold til svære emner, men påråber os samtidig retten til at kunne formidle de sjove, gode, skøve oplevelser fra dagligdagen tillige.

Samspil med jer forældre
Vi forventer af jer, at I holder os opdateret i forhold til begivenheder eller situationer der har indvirkning på dit barns trivsel, således at vi, i fællesskab og gensidigt, kan støtte op om de ting der sker i barnet liv, eller give en ekstra hjælpende hånd, hvis der er behov.

I løbet af den tid man har barn i fritidshjemmet tilbydes man en trivselsamtale efter ca 3 mdr, og herefter en samtale om året efter behov. Opstår der imellem de planlagte samtaler behov for at tale sammen yderligere, er det muligt at lave en aftale med de medarbejdere der kender barnet bedst (kontaktpædagogen).

 

Om Fritidshjemmet

Typiske aktiviteter på fritidshjemmet

 • Spil, tegnemuligheder, lego, bordfodbold
 • Rolle - samt regellege
 • Udklædning og optræden
 • Lege i salen
 • Træværksted
 • Forskellige kreative aktiviteter og forløb
 • Madlavning
 • Sal - aktiviteter
 • Legepladslege og fællesleg
 • Bålaktiviteter i multihytten på legepladsen
 • Skovstratego
 • Yoga og afslapning
 • Musik og sang 
 • Ture i lokalområder